IMG_20170515_080435_298

Sabar dan Salat

Setiap kita, mestilah memiliki masalahnya masing-masing. Selagi nyawa dikandung badan, persoalan akan selalu menghampiri. Itulah dinamika kehidupan. QS. Albaqarah ayat 45, mengajarkan kepada kita untuk...

albaqarah ayat 45-46

Shalat Itu Berat?

Seorang sahabat yang akan melangsungkan pernikahannya, bertanya kepadaku tentang menjadikan seperangkat alat shalat sebagai mahar. Katanya, dari informasi yang ia dapat, sebaiknya tidak menjadikan benda-benda...

Dicintai Allah

Allah menginformasikan dalam Alquran tentang golongan orang yang dicintai-Nya. Mereka dicintai Allah karena iman, takwa, dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama serta sikap dan perilaku...